HÅLLBARHET

Miljö och hållbarhetsarbete inom Grangex-koncernen

Begreppet hållbar utveckling, som även omfattar de sociala och ekonomiska dimensionerna av vår utveckling, är idag en övergripande och vägledande princip för hela FN-systemet och världssamfundet. Begreppet hållbar utveckling (på engelska sustainable development) fick sin spridning 1987 då det lanserades av Världskommissionen för miljö och utveckling (World Commission on Environment and Development; även kallad Brundtlandkommissionen) i dess rapport ”Vår gemensamma framtid”.

För Sala Bly innebär hållbarhet att vi tar hänsyn till både miljö- och klimat genom våra framtida val av produkter, utrustning samt hur vi planerar vår framtida verksamhet. Vi försöker ha en helhetssyn och minimera vår verksamhets klimatavtryck både avseende koldioxid och övrigt avtryck på miljön. Vi tar även ett helhetsansvar för lokalsamhället där vi vill bidra till utvecklingen samt våra anställda vilka vi månar om. Vi har en förhoppning om att vår målsättning kan skapa en framtida långsiktig verksamhet med en hög konkurrenskraft där våra framtida verksamheter och produkter även bidrar till att förbättra hållbarheten globalt t.ex. klimatet. Naturligtvis hoppas vi även på en god avkastning som är till gagn för samhället som helhet, våra anställda och våra aktieägare.

Att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för den påverkan vår verksamhet har är en självklarhet och något vi naturligtvis avser att prioritera i alla led i vår framtida verksamhet. Vi avser även att ha en väl förankrad säkerhetskultur inom våra framtida verksamheter.

Våra ledord är en verksamhet som:

  • Ger minimalt avtryck på miljön genom att sträva efter ett nollutsläpp av koldioxid och närmiljö genom att använda den senaste teknologin och investera i rätt processer och utrustning
  • Är väl förankrad lokalt genom dialog och information till boende och myndigheter
  • Tar hand om sin personal både vad gäller utveckling, säkerhet och lön. Så långt som möjligt ska detta även eftersträvas vid inköp av varor och tjänster.

Miljöarbetet i praktiken i Sala Bly

Vi använder enbart återvunnet bly producerat i Sverige, för en totalt cirkulär produktion. I princip inget material går till spillo utan rester återanvänds till nya produkter. Vi kommer under hösten installera luftvärmepumpar som ersätter oljeeldning. All el vi använder kommer från förnybara energikällor. Vi kommer även gå över till förnyelsebar RME istället för olja till smältugnarna. Vårt mål är att minimera vårt koldioxidavtryck under 2022.

Få en offert

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort vi kan.